[Garnalennet] Leden Wsb geeft snel duidelijkheid over vaarbijdrage

Els Knol-Licht elsknollicht op telfort.nl
Vr Feb 27 14:50:07 CET 2009


27-2-2009 

Watersportverbond scherpt standpunt over vaarbijdrage aan:
NEE ! 

Dit is de uitkomst van een drietal ledenraadplegingen welke
het Watersportverbond onlangs heeft gehouden en van de vele
reacties die zijn binnengekomen op ons speciale e-mailadres
over de vaarbijdrage.

Het Watersportverbond heeft de leden uitvoerig geÔnformeerd
over de conclusies en aanbevelingen in het rapport Gabor
waarbij ook aandacht is gegeven aan de achtergrond en
doelstelling voor het invoeren van een mogelijk Blauwfonds. 

Uit de reacties van de leden blijkt dat de commissie Gabor
voorbij gaat aan argumenten welke voor de leden juist
bepalend zijn voor een positiever standpunt. Onder andere
worden genoemd als onoverkomelijke zaken: de hoogte en
beheersbaarheid van de bijdrage, de onbegrijpelijke
willekeur welke schepen bijdrageplichtig zouden zijn en dat
de beroepsvaart is vrijgesteld.

Ook dat er geen garanties zijn opgenomen dat de recreatieve
watersportsector zťlf bepaalt waaraan de opbrengst kan
worden besteed draagt niet bij aan enig vertrouwen in de
opzet van een vaarbijdrage.

In de opsomming waaraan de gelden besteed zouden moeten
worden zitten maatregelen waarvoor de watersporter geen
bijdrage wil verlenen.

De leden zijn het oneens met meerdere punten uit het rapport
van de Taskforce. De leden delen de conclusie ten aanzien
van de bestuurlijke haalbaarheid niet. Het signaal dat het
nalaten van een bijdrageregeling zou gaan leiden tot een
achteruitgang in het toervaartnet is niet onderbouwd.

Het lijkt geen reŽle optie dat alle brug- sluis- en andere
heffingen zouden verdwijnen. Niet alleen geeft de hoogte van
de uitvoeringskosten aanleiding tot zorg, ook staat de
invoering van een nieuwe regeling haaks op de behoefte om
juist tot minder regelgeving te komen.

De financiŽle bijdragen welke watersporters reeds op
velerlei gebieden doen in meerdere vormen zoals BTW,
toeristische bestedingen, toeristenbelasting etc etc, zijn
substantieel en geven geen reden om deze vorm van recreatie
anders te gaan behandelen dan andere vrije-tijdsbestedingen
welke wťl uit de algemene middelen worden betaald. 

De instelling van een vaarbijdrage, ter financiering voor
een op te richten Blauwfonds, achten wij op de door de
Taskforce aangegeven wijze op geen enkele manier
aanvaardbaar en uitvoerbaar en kan niet rekenen op enig
draagvlak bij de leden.

© Watersportverbond

Meer informatie over de Garnalennet maillijst