[Garnalennet] vaartuigenbelasting - alles op een rijtje

niels tempel niels.tempel op trimaran-trojka.nl
Zo Jan 18 23:37:48 CET 2009


Onderstaand de analyse uit de economische/fiscale pagina's van de NRC 
van 17/1 j.l. Alles keurig op een rijtje en politiek geanalyseerd.

*Het spookschip ‘De Vaarbijdrage’*

Als een spookschip koerst de vaartuigenbelasting door de parlementaire 
geschiedenis. Deze week is zij weer opgedoken. Van de 4.400 kilometer 
aan vaarwegen voor watersporters, vertoont 40 procent knelpunten. Ook de 
brug- en sluisgelden kunnen de watersporters dwars zitten, evenals een 
reeks lokale heffingen. Bureaucraten in Brussel werken aan een simpele, 
uniforme watersportheffing voor heel Europa, maar Nederland wil een 
eigen koers varen. Daarom heeft Gerda Verburg, de CDA-minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vorig jaar snel een commissie 
ingesteld. Een normale Haagse reactie in zulke situaties.

Voor de afwisseling kreeg deze commissie de naam ‘taskforce’ mee. Vanaf 
1979 hebben heel wat commissies een vaartuigenbelasting voorgesteld, 
maar er is nooit wat van gekomen. Dat ter geruststelling van 
watersporters met een allergie voor belastingen. Overigens wil de 
taskforce niet over een ‘belasting’ spreken. Zij houdt het op ‘een 
bijdrage’; dat klinkt een stuk vriendelijker. Watersporters zijn 
gevoelig op dat punt. Om hen te winnen voor de heffing, moet het geÔnde 
geld meteen worden teruggesluisd naar de watersport zelf; buiten de 
overheid om. Ter wille van de aanvaardbaarheid, mag de Belastingdienst 
niets met de inning te maken hebben. Daarvoor worden organisaties als de 
ANWB en de Vereniging HISWA verantwoordelijk. Die worden beloond met 10 
procent van de heffing. De opgehaalde 45 Š 50 miljoen euro komt terecht 
in een potje (Blauwfonds) waar Kamerleden niets over te zeggen hebben. 
Zo weinig overheid en zo veel private sector zou in elk geval de VVD 
genoegen moeten doen. Dat is niet het geval.

Het kersverse, liberale Tweede Kamerlid Ton Elias constateert dat de ‘b 
ij d r a g e ’ wettelijk verplicht is.Dan is het een belasting. Iedere 
nieuwe belasting roept bij de VVD heftige reflexen op, hoeveel suiker 
men ook door de naam mengt. De watersportorganisaties zelf weten nog 
niet hoe ze de smakelijke worst van extra macht moeten afwegen tegen de 
impopulariteit van een vaarbelasting. Ze hebben het rapport niet vooraf 
mogen lezen en het was ook niet uitgelekt. In de Haagse politiek is dat 
kunststukje een compliment waard aan commissievoorzitter Dzsingisz 
Gabor. Tien jaar geleden was hij CDA-Kamerlid en staatssecretaris van 
Natuurbeheer.

Van de 510.000 mensen met een boot(je) moeten er 300.000 verplicht aan 
het fonds doneren. Maar hoe regel je dat? De mogelijkheden zijn een 
belastingsticker op de boot, een persoonlijke vaarpas of een kenteken. 
Dat kan een plaat of een chip op de boot zijn in combinatie met een 
document voor de eigenaar. Daar beginnen de moeilijkheden. Is het echt 
zo simpel honderdduizenden boten te identificeren vervolgens op kenteken 
te zetten en daarna toezicht uit te oefenen? De ambtenaren van veel 
overheidsinstanties willen dat graag. De politie kan overtreders vlotter 
bekeuren, de belastinginspecteur kan fraudeurs makkelijker opsporen en 
voor verzekeraars is het ook handig. De commissie vindt een vaarsticker 
simpeler. Maar die is helaas ook makkelijker na te maken. De 
vaarbelasting zou acht euro per vierkante meter moeten bedragen. Boten 
tot tien meter vallen buiten de heffing, maar dan mogen ze geen 
(buitenboord)motor hebben. Dat roeiende watersporters daardoor buiten de 
heffing blijven en alle grachtensloepen worden belast, lost voor de PvdA 
niet meteen alle problemen met de heffing op. Aan de ene kant hebben de 
sociaal-democraten altijd gezocht naar een manier om de eigenaren van 
patserige jachten mee te laten betalen aan de voorzieningen van de 
recreatievaart. Aan de andere kant wil de financiŽle woordvoerder in de 
TweedeKamer, Paul Tang, eerst zeker weten dat de voorgestelde regeling 
niet uitmondt in een particuliere bureaucratie die vooral ergernis 
oproept en weinig vereenvoudigt. De race voor Gabor is nog niet gelopen. 
De minister heeft beloofd nog vůůr de zomer met een kabinetsstandpunt te 
komen. Verscheidene eerdere – soms bijna aangenomen –wetsvoorstellen 
zijn overigens nooit ingevoerd. Oud-minister Zalm (FinanciŽn, VVD) 
betitelde de vaarbelasting ooit als ‘een van de nachtmerries van het 
ministerie van Financiën’. En die spookt maar door. Tot op de dag van 
vandaag zit in de prijs van elke liter diesel een halve eurocent als 
compensatie voor een eerdere op de valreep niet-ingevoerde vaarbelasting.

Aertjan Grotenhuis ©

Lees meer hierover op http://www.nrc.nl/geld

F i s c a l i te i te n

NH 17

Zie ook het achtergrondonderzoek te bereiken via:

http://weblogs3.nrc.nl/geld/2009/01/18/vaartuigenbelasting-op-komst/
Meer informatie over de Garnalennet maillijst