[Garnalennet] Garnalenkoor repetitie

Els Knol-Licht elsweerlicht op gmail.com
Do Mrt 31 22:02:23 CEST 2016


De geplande repetitie op zaterdag 2 april van het Garnalenkoor komt te vervallen vanwege ziekte van de dirigent. Zanglustigen die mee willen zingen in dit lustrumgelegenheidskoor kunnen zich nog steeds melden via lustrum op lauwerszee.nl

Een nieuwe repetitiedatum komt ook op www.lauwerszee.nl te staan. Zie ook lustrum en uitklapmenu.

Zij die zich aangemeld hebben (al meer dan 20, meer mannen dan vrouwen tot nu toe) om mee te zingen krijgen persoonlijkbericht over de liedjes die geoefend gaan worden voor de opening van het lustrum 27 mei.

Opgeven voor steigerteam kan ook al als u wilt suppen op 28 mei. Persoonlijk of als groepje van 5

Namens de Lustrumcommissie

Els Knol-Licht, IPhone 


Meer informatie over de Garnalennet maillijst