<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3314" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>Beste garnalen,</DIV>
<DIV>Zoals jullie wellicht al begrepen/gehoord/gezien hebben is onze website <A 
href="http://www.lauwerszee.nl">www.lauwerszee.nl</A> 'under construction'. Er 
wordt hard gewerkt aan een geheel vernieuwde site, die niet alleen uiterlijk 
maar ook qua onderhoud anders van opzet zal worden dan we gewend waren. Dat kost 
natuurlijk wel de nodige arbeid. De makers doen hun best om e.e.a. na de 
zomervakantie aan de gang te hebben. Tot die tijd zullen we dus even andere 
oplossingen moeten zoeken voor allerlei digitale verengingszaken, en zo te 
oordelen lukt dat al uitstekend!</DIV>
<DIV>Reinhilde van der Kroef</DIV></BODY></HTML>