<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Voor de wedsrijdzeilers hierbij informatie over de Borkum-Helgolandrace
en de aanbrengrace(s).<br>
Zie voor meer info ook <a href="http://www.borkum-helgoland.nl/">www.borkum-helgoland.nl</a><br>
<br>
Met vriendelijke groeten,<br>
<br>
Jeroen Mulder<br>
<br>
Secretaris WSV Lauwerszee<br>
<br>
<blockquote type="cite">
  <div
 style="border-style: none none double; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; border-width: medium medium 2.25pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <p class="MsoNormal" style="border: medium none ; padding: 0cm;">Nieuwsbrief
2009/2</p>
  </div>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 14pt;">Aanbrengwedstrijden<o:p></o:p></span></b></p>
  <p class="MsoNormal">Voorafgaand aan de Borkum-Helgoland Regatta
worden vanuit
een viertal havens aanbrengwedstrijden georganiseerd. Deze
vertrekhavens zijn:
Den Helder, Lauwersoog, Delfzijl en Wilhelmshaven. Deelname aan deze
aanbrengwedstrijden
is niet verplicht, maar wel heel leuk om te doen! Op deze wijze wordt u
in de
gelegenheid gesteld de zeiltocht naar Borkum, voorafgaand aan de
Borkum-Helgoland Regatta, in wedstrijdverband te voltooien. Deelname
aan deze
aanbrengwedstrijd kost niets extra (zie onze vorige nieuwsbrieven).
Deelnemers
aan deze wedstrijden moeten hun start- en finishtijd zelf noteren en
tevens
m.b.v. de transponder de positie en tijd aan de wedstrijdcommissie
doorgeven.
Deze transponder wordt door de organisatie aan de deelnemers
beschikbaar
gesteld. <u>En</u> er volgt een prijsuitreiking speciaal voor deze
aanbrengwedstrijden op zondag 21 juni 2009!</p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal">Het is vanzelfsprekend dat de veiligheidseisen,
welke aan de
deelname aan de Borkum-Helgoland Regatta worden gesteld, ook gelden
voor de
aanbrengwedstrijden. Alle deelnemende boten moeten voldoen aan een
aantal
eisen, zie hiervoor de veiligheidslijst. De keuring van de boten zal op
Borkum
door de organisatie plaatsvinden. Echter, zoals omschreven in regel 6.1
van de
Aankondiging van de Borkum-Helgoland Regatta, mag deze
veiligheidskeuring ook
door de watersportvereniging (waarvan men lid is) worden uitgevoerd. De
veiligheidslijst moet dan worden ondertekend door twee bestuursleden
van de
betreffende vereniging. Na de finish van de Borkum-Helgoland Regatta
zal
volgens regel 6.5 de veiligheidscommissie de deelnemende boten
steekproefsgewijs opnieuw controleren.</p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 14pt;">Niet
deelnemen aan aanbrengwedstrijden<o:p></o:p></span></b></p>
  <p class="MsoNormal">Deelnemers die wel aan de Borkum-Helgoland
Regatta willen
deelnemen, maar afzien van deelname aan de aanbrengwedstrijden moeten
vooraf
hun boot laten controleren door hun watersportvereniging. De
veiligheidslijst
van de boot dient ondertekend te worden door twee bestuursleden van hun
vereniging en <b style="">v&oacute;&oacute;r zaterdag 20 juni 2009</b>
in het bezit zijn gesteld van de veiligheidscommissaris van de
organisatie.<span style="">&nbsp; </span></p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt;">Stichting
Int.Zeilevenementen
Noord Nederland.</p>
  <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt;">Twee Kerspelenweg 6</p>
  <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt;">962 AZ Slochteren</p>
  <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt;">Nederland.</p>
  <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt;"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal">De veiligheidscommissaris zal op basis van regel
6.6
beslissen dat de boot mag deelnemen aan de Borkum-Helgoland Regatta.
Via de
website (<a href="http://www.borkum-helgoland.nl/">www.borkum-helgoland.nl</a>)<span
 style="">&nbsp; </span>zal bekend worden gemaakt of de betreffende
boot deelname gerechtigd is.</p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal">U kunt de boot altijd laten controleren op
Borkum door de
organisatie op maandag 22 of dinsdag 23 juni 2009.</p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal">NB: Op dinsdag 23 juni kunt u ook nog vanuit
Delfzijl in de
namiddag vertrekken richting Borkum. U kunt uw boot in het weekend,
voorafgaand
aan de regatta, bijvoorbeeld naar de buitenhaven van Delfzijl varen. </p>
  <p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--><o:p></o:p></p>
  <p class="MsoNormal">Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u
altijd via <a href="mailto:info@borkum-helgoland.com">info@borkum-helgoland.com</a></p>
  <p class="MsoNormal">uw vragen stellen.</p>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>