<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=windows-1252"
 http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<blockquote type="cite"><font class="f11_de8700">Nieuwsbericht
Watersportverbond </font> <br>
  <br>
  <br>
  <b>24-2-2009</b> <br>
  <br>
  <b>Campagne ‘Ik pas op het wad’ gaat van start</b> <br>
  <br>
Tijdens de HISWA van 3 tot en met 8 maart in de RAI Amsterdam, wordt
het startsein gegeven voor de campagne ‘Ik pas op het wad’. Met deze
campagne worden vaarrecreanten op het wad opgeroepen om bij het varen
en droogvallen rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur. <br>
  <br>
Wat vaarrecreanten beter wel en liever niet kunnen doen staat
aangegeven in de Erecode voor Waddenliefhebbers die onderdeel uitmaakt
van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. De Erecode staat ook tijdens
de campagne centraal.<br>
  <br>
De campagne is een initiatief van samenwerkende organisaties Convenant
Vaarrecreatie Waddenzee waar ook het Watersportverbond als
mede-initiatiefnemer en ondertekenaar deel van uit maakt.<br>
  <br>
Voor meer informatie over de campagne en over het wad in het algemeen,
vind u op <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.ikpasophetwad.nl">www.ikpasophetwad.nl</a>. <br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <b>Internetadres</b>: <a href="http://www.ikpasophetwad.nl"
 target="_blank">www.ikpasophetwad.nl</a> </blockquote>
</body>
</html>