<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19019">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>
<H2>Workshop Waddennatuur in 1 dag</H2>
<P><STRONG>Ervaren natuurgidsen van EcoMare geven een unieke ééndaagse workshop 
speciaal voor watersporters op drie locaties: Den Helder, Harlingen en 
Lauwersoog. Wees er snel bij want vol = vol.</STRONG></P>
<P>De cursus is onder schippers een succes, omdat in korte tijd veel inzicht 
ontstaat in de werking van de waddennatuur. Naast aandacht voor het ontstaan van 
de Wadden en het ecosysteem gaan de practica vooral in op het (her)kennen van 
vogels, vissen en de rijkdom van het bodemleven. </P>
<P>De workshop is onderdeel van de campagne 'Ik pas op het Wad', die wordt 
georganiseerd in het kader van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Het 
Watersportverbond, de Vereniging Toerzeilers en de Vereniging Wadvaarders zijn 
hier actief bij betrokken.</P>
<P><STRONG>Iedereen kan meedoen</STRONG> <BR>De workshop is bedoeld voor iedere 
watersporter. U hoeft niet lid te zijn van een vereniging. Dankzij subsidie kost 
de workshop slechts 50 euro voor een hele dag, inclusief lunch, koffie, thee en 
een prachtig naslagwerk. U gaat daadwerkelijk een uurtje het wad op, dus laarzen 
aan. </P>
<P><STRONG>Locaties en data</STRONG><BR>Harlingen: zaterdag 19 
maart<BR>Lauwersoog: zaterdag 26 maart<BR>Den Helder: zaterdag 9 april</P>
<P><STRONG>Bestellen</STRONG><BR>Wilt u verzekerd zijn van deelname, doet u dan 
zo snel mogelijk het volgende: </P>
<UL>
  <LI>Maak 50 euro p.p. over op ING 44 12 413 t.n.v N. Bout, Sneek onder 
  vermelding van 'Workshop Wadden', <STRONG>uw naam</STRONG> en de locatie van 
  uw keuze. 
  <LI>Stuur een email aan <A 
  href="mailto:workshop@sinnetaal.nl">workshop@sinnetaal.nl</A> met als 
  onderwerp: 'Workshop Wadden' en <STRONG>uw naam</STRONG> (dezelfde als de 
  betaling). </LI></UL>
<P>Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst betaling. Zodra uw betaling 
binnen is, ontvangt u een email met de details van het programma. Dit is tevens 
uw bewijs van toegang. Mocht u na betaling onverhoopt toch niet kunnen 
deelnemen, dan vindt er géén restitutie plaats. Uiteraard vindt restitutie van 
50 euro wel plaats wanneer de workshop inmiddels vol 
is.</P></FONT></DIV></BODY></HTML>