Beste Garnalen,<br><br>Op zaterdag <b>30 maart 2013 </b>wordt<b> bij voldoende aanmelding </b>weer een workshop 
GPS-gebruik gehouden. Deze vindt plaats in het clubgebouw Roode 
Hooft van de vereniging te Lauwersoog vanaf 10.00 uur tot ca 16.00 uur. <br>

<br>Het accent zal wederom liggen op het geven van ondersteuning inzake 
gebruik van GPS, het maken van routes in een programma (WaypointGPS, 
OpenCPN, Google Earth) en deze routes naar het GPS brengen, het gebruik 
van tablet, waterdichte laptop, enz.<br>


<br>Naast GPS is uiteraard ook het gebruik van digitale kaarten en AIS weer aan de orde.<br><br>Tot nu toe 3 aanmeldingen ontvangen. <br><br>Om de workshop door te laten gaan zijn meer aanmeldingen noodzakelijk.<br><br>Opgave voor deelname is verplicht : Dit kan per mail bij <a href="mailto:kees.barlagen@gmail.com">kees.barlagen@gmail.com</a><br>
<br>Meer info ook te vinden op de site : <br><br><a href="http://www.lauwerszee.nl/event/45">http://www.lauwerszee.nl/event/45</a><br><br><br>Met vriendelijke groet, mede namens alle leden van het organiserend comité,<br>
<br><br>Kees Barlagen<br><br>