<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16502">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">Arjen Dijkstra, bemanning van de 
Krukel, meldt hetvolgende: </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><?xml:namespace prefix = o ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=justify><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">Op 
zondag 1 september is er door de vogelwachters van de Engelsmanplaat een 
inventarisatie van de broedkolonie op het rif gehouden. Op deze dag werden er 
nog een aantal van 7 jonge dieren waargenomen welke in de kolonie zaten. Er is 
toen besloten om de bebording welke op het rif staat te handhaven. Op donderdag 
5 september is er weer een ronde gemaakt en op die dag werd er nog 1 jong dier 
waargenomen. Op vrijdag 6 september is er na overleg tussen de vogelwachters, 
Staatsbosbeheer Ameland en de bemanning van de Krukel dan ook besloten dat de 
borden verwijderd gaan worden.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>De 
vogelwachters beginnen dit weekend met het verwijderen en verwachting is dat de 
borden uiterlijk dinsdag 10 september alle verwijderd zijn. Omdat de borden op 
dit moment dus geen broedkolonie meer markeren kan men deze borden bij deze 
negeren. Met andere woorden, de borden staan er wellicht nog wel, maar men mag 
het gebied in de periode rond laagwater weer vrij 
betreden.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">In 
voorgaande jaren werden de borden vaak iets eerder verwijderd. Reden dat het dit 
jaar later gebeurt is dat de nesten tijdens de eerste broedpoging voor een groot 
deel weg gespoeld zijn. De noordse sterns en de dwergsterns zijn toen een week 
later weer begonnen. Een goede 2 weken daarna zijn er ten westen van de eerste 
kolonie nog een aantal visdiefjes bijgekomen. Destijds is de bebording daaraan 
aangepast. De uiteindelijke kolonie besloeg dan ook het grootste deel van het 
rif, terwijl dat in voorgaande jaren alleen het oostelijke deel 
betrof.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt">Ruwe broedresultaten:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
Noordse stern.<SPAN 
style="mso-tab-count: 2">           
</SPAN>169 paartjes<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
Visdief<SPAN 
style="mso-tab-count: 3">                       
</SPAN>25 paartjes<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
Dwergstern<SPAN 
style="mso-tab-count: 2">                
</SPAN>22 paartjes<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
Scholekster<SPAN 
style="mso-tab-count: 2">                
</SPAN>5 paartjes <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
eidereend<SPAN 
style="mso-tab-count: 2">          
</SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">         
</SPAN>2 paartjes<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">- 
Strandplevier<SPAN 
style="mso-tab-count: 2">             
</SPAN>1 paartje(weggespoeld, niet meer waargenomen)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt">Engelsmanplaat:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">De 
borden welke in mei op de Engelsmanplaat werden geplaatst zijn begin juni 
verwijdert door de vogelwachters en de bemanning van de Krukel. De kolonie is in 
die tijd meerdere keren overspoeld geraakt en de sterns hebben zich niet weer 
gevestigd. <o:p></o:p></SPAN></P></DIV></BODY></HTML>