<p dir="ltr"></p>
<p dir="ltr">Verzonden vanaf mijn Sony Xperia™-smartphone</p>
<br><br>---- garnalennet-request@lauwerszee.nl schreef ----<br><br>Stuur Garnalennet maillijst aanmeldingen naar<br>      <a href="mailto:garnalennet@lauwerszee.nl">garnalennet@lauwerszee.nl</a><br><br>Om u aan of af te melden via het web, bezoek<br>        <a href="http://sigmund.vandervlis.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/garnalennet">http://sigmund.vandervlis.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/garnalennet</a><br>of stuur een e-mail bericht met als onderwerp of tekst het woord<br>'help' naar<br>        <a href="mailto:garnalennet-request@lauwerszee.nl">garnalennet-request@lauwerszee.nl</a><br><br>U kunt de persoon die de lijst beheert bereiken op<br>  <a href="mailto:garnalennet-owner@lauwerszee.nl">garnalennet-owner@lauwerszee.nl</a><br><br>Als u berichten beantwoordt, gelieve meer specifieke informatie in de<br>onderwerp-regel op te nemen dan alleen maar "Re: Inhoud van<br>Garnalennet verzamelmail..."<br><br><br>Onderwerpen van vandaag:<br><br>   1. Navigatie ervaring zuid van het Bornrif (H. Merkus)<br><br><br>----------------------------------------------------------------------<br><br>Message: 1<br>Date: Fri, 21 Aug 2015 22:30:20 <a href="tel:+0200">+0200</a> (CEST)<br>From: "H. Merkus" <<a href="mailto:h.merkus@home.nl">h.merkus@home.nl</a>><br>To: "<<a href="mailto:garnalennet@lauwerszee.nl">garnalennet@lauwerszee.nl</a>>" <<a href="mailto:garnalennet@lauwerszee.nl">garnalennet@lauwerszee.nl</a>><br>Subject: [Garnalennet] Navigatie ervaring zuid van het Bornrif<br>Message-ID:<br>     <<a href="mailto:1432303167.3494.1440189020600.JavaMail.open-xchange@oxbe3.tb.mail.iss.local">1432303167.3494.1440189020600.JavaMail.open-xchange@oxbe3.tb.mail.iss.local</a>><br>    <br>Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br><br>Beste medegarnalen.<br><br>Even een navigatiebericht vanuit onze ervaringen.<br><br>Op woensdag,19 augustus tussen <a href="tel:10.15">10.15</a> u zijn we met opkomend water gezeild van de<br>haven van Terschelling via de Blauwe Balg het Borndiep tussen Ameland en het<br>Bornrif, om door te zeilen en vandaar naar de Kuipersplaat te gaan en aldaar te<br>ankeren.<br><br>Het gaat mij om de NIET betonde ruimte tussen het Bornrif en de kust van Ameland<br>en wel het vaarwater tussen <a href="tel:53.28.500">53.28.500</a> N  /005.38.730 O en <a href="tel:53.28.233">53.28.233</a> N /<br>005.41.571 O.<br>Dit water passeerden wij omstreeks hoogwater en ZW wind kracht 2-3 Bf..<br><br>Net als twee jaar geleden hebben wij deze route gekozen. Volgens de nieuwste<br>kaarten waar ik over beschik zou deze route goed te doen zijn bij nauwkeurige<br>navigatie.<br>De kaarten geven aan dat de smalste doorgang ongeveer 0,270 Zm breed  en LAT van<br>3.7 en 2.8.<br><br>Tijdens de passage bleek ons, dat de kaarten vwb. de diepte grotendeels kloppen.<br>MAAR de doorgang is veel smaller en bochtiger dan de kaarten aangeven.<br>Wij zijn tussen de brekers door gelaveerd en voeren tweemaal zo dicht op kust<br>dat gezichten van mensen aan de kustrand te onderscheiden waren.<br>Kijkende naar het vlakke water tussen de brekers schat ik de bevaarbare doorvaar<br>ruimte op ongeveer 200 meter breed.<br>Kijkend van West naar Oost is het net of de brekende golven een lijn naar de<br>kust vormen.<br><br>Omdat de dieptemeter vrij constant op ongeveer 3.5 mtr. bleef, moest er een<br>doorgang zijn.<br>Daarom was het voor ons een leuke uitdaging bij rustig weer en tij de doorvaart<br>te ontdekken.<br>Wel hebben we besloten om een volgende keer niet weer deze weg te kiezen.<br>Zandsuppletie is mooi voor de kust, maar wat het onder water doet is een<br>verassing.<br><br>Hielke en Marrie Merkus<br><a href="http://A.penelope">A.penelope</a><br><br><br>------------------------------<br><br>_______________________________________________<br>Garnalennet mailing list<br><a href="mailto:Garnalennet@lauwerszee.nl">Garnalennet@lauwerszee.nl</a><br><a href="http://sigmund.vandervlis.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/garnalennet">http://sigmund.vandervlis.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/garnalennet</a><br><br><br>Eind van Garnalennet Verzamelmail, Volume 93, Nummer 2<br>******************************************************<br>