<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<P><FONT face="Times New Roman">In het Roode Hooft  gaat </FONT><A 
style='href: "http://www.neptunamor.nl/"'><FONT 
face="Times New Roman">Neptunamor</FONT></A><FONT face="Times New Roman">, van 
ons verenigingslid Wilko Braam, cursussen organiseren.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">In het voorjaar wordt de cursus </FONT><A 
style='href: "http://www.neptunamor.nl/opleidingscentrum/marifoon-basiscertificaat-enschede-deventer-assen-nijmegen-cursus-examen/"'><FONT 
face="Times New Roman">Marifonie </FONT></A><FONT face="Times New Roman">en 
</FONT><A 
style='href: "http://www.neptunamor.nl/opleidingscentrum/gmdss-module-b/"'><FONT 
face="Times New Roman">GMDSS Module-B</FONT></A><FONT face="Times New Roman"> 
gegeven. De module-B is de aanvulling op marifonie voor verkrijgen van het 
Marcom-B bedieningscertificaat.  Voor beide onderdelen worden de examens 
ook door Neptunamor afgenomen.<BR>Op 22-4 wordt een workshop wadvaren 
georganiseerd. Tijdens de workshop is de focus op tochtplanning.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">In het najaar wordt er een cursus </FONT><A 
style='href: "http://www.neptunamor.nl/opleidingscentrum/enschede-deventer-assen-klein-vaarbewijs-kvb1-kvb2-2/"'><FONT 
face="Times New Roman">Klein Vaarbewijs 2</FONT></A><FONT 
face="Times New Roman"> georganiseerd. Aansluitend vindt verdieping plaats van 
de stof voor diegenen die het examen </FONT><A 
style='href: "http://www.neptunamor.nl/opleidingscentrum/theoretische-kustnavigatie-tkn-assen-nijmegen-deventer-enschede/"'><FONT 
face="Times New Roman">Theoretische Kustnavigatie</FONT></A><FONT 
face="Times New Roman"> willen doen.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Voor WSV leden is er een korting van 25% voor 
Marifonie, 10% voor GMDSS-B en 20% voor de overige cursussen. Geef bij het 
</FONT><A style='href: "http://www.neptunamor.nl/aanmelden/"'><FONT 
face="Times New Roman">aanmelden</FONT></A><FONT face="Times New Roman"> aan of 
je lid bent. Er is geen bezwaar om u aan te melden als lid en tegelijk in te 
schrijven.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Aanmelden via <A 
href="http://www.neptunamor.nl">www.neptunamor.nl</A></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Mvrgr Fred 
Matthee</FONT></P></DIV></DIV><div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br /> <table style="border-top: 1px solid #D3D4DE;">
        <tr>
      <td style="width: 55px; padding-top: 18px;"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank"><img src="https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;" /></a></td>
                <td style="width: 470px; padding-top: 17px; color: #41424e; font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;">Virusvrij. <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank" style="color: #4453ea;">www.avast.com</a>                </td>
        </tr>
</table>
<a href="#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"> </a></div></BODY></HTML>