<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto"><br><div dir="ltr"><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div style="display: inline;"><div dir="ltr"><div style="caret-color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><font color="#000000"><div>Beste watersporters, leden van de WSV Lauwerszee en andere belangstellenden,</div><div> </div><div>Het is jammer, tegen beter weten in gehoopt dat de weersvooruitzichten voor zaterdag a.s. zouden verbeteren, helaas is dat niet uitgekomen! De voorspelling blijft 25 knopen wind met uitschieters tot 39 knoop: 6-8 bf. Dat is teveel van het goede!! Omdat het een meerdaagse tocht is (bedacht voor drie dagen) kunnen bij uitstel tot zondag, mensen niet meer op dinsdag op hun werk zijn. Daarom gekozen voor uitstel tot nader te bepalen datum. Hierover zal ter zijner tijd bericht worden gedaan.</div><div> </div><div>Een beetje teleurgesteld, dat wel, maar dit is waarschijlijk wel het juiste besluit!</div><div> </div><div>Met vriendelijke groet,</div><div> </div><div>Gjalt Dupon.</div></font></div></div></div></div></div></div></blockquote></div></body></html>