<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Beste leden van WSV Lauwerszee, belangstellenden en/of geïnteresserde 
watersporters,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Op Zaterdag 22 juni 2019 organiseert WSV Lauwerszee een toertocht over het 
wad naar Ameland (Nes). De tocht staat open voor iedereen, al of niet lid van 
onze WSV. Inmiddels staat een beschrijving van deze tocht op de website. Meedoen 
kan iedereen met een “waddenwaardige boot” Dat kan ook een motorboot of een 
ondiep stekend kielschip zijn! Het is geen tocht waarin droogvallen een 
onderdeel is (althans tot nu toe). Plan is overnachten in de haven van Nes, 
afsluitend, eventueel naar wens, gezamenlijk eten in het restaurant aan de 
haven, helaas voor eigen rekening. </DIV>
<DIV>Met deze toertochten hopen we een eventuele drempel voor mensen die kennis 
willen maken met de “wadvaart” te verlagen. Belangrijk daarbij lijkt ons dat ook 
ervaren mensen meegaan om als vraagbaak te kunnen dienen. Vandaar hierbij de 
vraag aan de “doorgewinterde platenschuivers” onder onze leden om mee te 
gaan.  </DIV>
<DIV>Aanmelden uiterlijk op het voorafgaande palaver: Vrijdag 21 juni in het 
Roode Hooft om 20 uur, eerder per mail op: <A 
href="mailto:lauwerszeeeend@ziggo.nl">lauwerszeeeend@ziggo.nl</A></DIV>
<DIV>Uitkijkend naar een mooi weekend, met vriendelijke groet,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Gjalt Dupon</DIV>
<DIV> </DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>