<HTML xmlns:v = "urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m = 
"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"><HEAD></HEAD>
<BODY lang=NL dir=ltr link=#0563c1 vLink=#954f72>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Hee, wat een leuke actie!! Waarvoor hulde!</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Groet, Gjalt.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=bois.001@hetnet.nl 
href="mailto:bois.001@hetnet.nl">du Bois</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Tuesday, September 17, 2019 2:25 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=garnalennet@lauwerszee.nl 
href="mailto:garnalennet@lauwerszee.nl">garnalennet@lauwerszee.nl</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> [Garnalennet] brandweer: 26 september 
Lauwersoog</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'><BR>
<P>
<HR>

<META name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<STYLE><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal
        {margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:8.0pt;
        margin-left:0cm;
        line-height:106%;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:en-us;}
a:link, span.msohyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563c1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.msohyperlinkfollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954f72;
        text-decoration:underline;}
span.e-mailstijl17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.msochpdefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:en-us;}
@page wordsection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.wordsection1
        {page:wordsection1;}
--></STYLE>

<DIV class=WordSection1>
<P class=MsoNormal>Leden Dorpsbelang, bewoners woonkern, bungalowpark, bedrijven 
van Lauwersoog, campinggasten en iedereen die erbij wil zijn.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Op donderdag 26 september om 19.00 uur vindt er een oefening 
van de brandweer Friesland en Groningen plaats op de camping te 
Lauwersoog.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Waarom<B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 106%">? 
<SPAN style="COLOR: red">Omdat je op z’n minst goed voorbereid moet zijn als 
hier op Lauwersoog iets gebeurt.</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal>Ongeveer een jaar geleden zijn wij benaderd door Johan 
Bosklopper van de brandweer Groningen, om eens een keer iets te vertellen over 
wat we zelf kunnen doen aan voorzorgsmaatregelen mocht er brand uitbreken. (Info 
rookmelders, koolmonoxidemelders info ook aanwezig op die avond)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Helaas hadden wij als activiteiten commissie niet een 
geschikt programma om deze actie van de brandweer in te lassen, daarom heb ik na 
mijn afscheid in deze commissie, op persoonlijke titel dit op me genomen, 
uiteraard in overleg met het bestuur, omdat ik er zolang mee bezig was en de 
contacten allemaal al had met de mensen van de brandweer.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>De afgelopen jaren zijn wij op Lauwersoog geconfronteerd met 
een aantal zeer grote branden, die er bij mij persoonlijk ook behoorlijk hebben 
ingehakt, en ik het daarom nog belangrijker ben gaan vinden dat wij goed op de 
hoogte dienen te zijn wat we zelf kunnen doen aan 
voorzorgsmaatregelen.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN 
style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 106%">Het duurt gewoon wel 
minstens 10 tot 12 minuten voor de brandweer er is <o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal>Wat is de bedoeling van deze info avond van de brandweer op 
Donderdag 26 september om 19.00 uur.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>We gaan op de camping, een container brand nabootsen, dit 
doen we bij het toiletgebouw wat je als eerste tegen komt als je via de 
Hoofdingang de camping opkomt.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Daarna gaan we de brandweer Zoutkamp en de brandweer van 
Anjum oproepen om echt mee te maken hoe lang in werkelijkheid 10 tot 12 minuten 
wachten duurt.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>In dit hele verhaal van een brand die ontstaat tot dat er 
werkelijk iets aan gedaan gaat worden door de brandweer wordt u door een spreker 
van de brandweer bijgepraat wat er allemaal kan gebeuren als we niets 
doen.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Deze avond wordt geheel verzorgd door de brandweerkorpsen van 
Groningen en Friesland, er zal pers bij zijn, burgemeesters en wedhouders van 
beide gemeentes zullen worden uitgenodigd, en u/jij. Ik als bewoner van dit 
prachtige gebied, heb met heel veel plezier vele gesprekken en overlegmomenten 
gehad met de brandweer, en wil u ook graag op het hart drukken hoe belangrijk 
dit is voor ons als dorp, om een uurtje tijd te nemen om bij deze oefening 
aanwezig te zijn.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Na afloop kunt u veel info krijgen van de brandweer omdat er 
ook een infowagen van de brandweer zal staan, ook kunt u de auto’s bekijken van 
Zoutkamp en Anjum.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal>Leden van Dorpsbelang kunnen na afloop een kopje koffie 
drinken bij het Boze Wijf (jullie krijgen een consumptie muntje) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 106%">Dus nogmaals: Komt allen 
op donderdag avond 26 september van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 
uur.<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal>Met een hele vriendelijke brandweer groet Janneke 
Gerdes.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal><o:p></o:p> </P></DIV>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>Kijk ook eens op de website 
van de vereniging: http://lauwerszee.nl/ en op de Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/wsvlauwerszee/<BR><BR>Garnalennet mailing 
list<BR>Garnalennet@sigmund.vandervlis.nl<BR>https://sigmund.vandervlis.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/garnalennet<BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>