[Garnalennet] Vaarbelasting, c.a., argumenten en discussie met PvdA

Luuk Knol luuk.knol op telfort.nl
Wo Feb 11 13:37:50 CET 2009


Ik kan mij voorstellen, dat meerdere leden wel betrokken willen zijn bij de
discussie over vaarbelasting, registratie, vaarbewijs, etc.
Hierbij tkn. dan een stukje, dat ik ook aan het Watersportverbond heb
voorgelegd.
Groeten,
 
Luuk Knol
 
  _____  

Van: Luuk Knol [mailto:luuk.knol op telfort.nl] 
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 13:29
Aan: 'info op watersportverbond.nl'
Onderwerp: tav afd. Belangenbehartiging
 
Aan het Watersportverbond:
Hierbij tkn een stuk discussie met de PvdA over vaarbelasting.
Ik meen, als lid van het Watersportverbond, er op te kunnen rekenen, dat het
verbond de argumenten, zoals bijvoorbeeld hieronder weergegeven in mijn
emails, serieus laat meewegen, en inbrengt in het overleg met de overheid?
 
Graag verneem ik uw reactie,
 
Vriendelijke groeten,
 
LJ Knol,
 
lid Watersportvereniging Lauwerszee
 
luuk.knol op tiscali.nl
 
 
 
 
Van: Luuk Knol [mailto:luuk.knol op telfort.nl] 
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 12:51
Aan: 'Publieksvoorlichting PvdA'
CC: Els (elsknollicht op tiscali.nl)
Onderwerp: RE: Vraag aan de PvdA
 
Dank voor antwoord.
 
Maar u gaat niet in op mijn beschouwing, met aspecten die bij veel
watersporters leven.
 
Nomaals, er zijn veel soorten watersport. Voor wadvaaders zoals wij, is niet
herkenbaar wat u zegt. Aan wàt van ons varen moet dat fonds concreet
bijdragen? Welk voordeel krijgen wij? Wat missen wij? Wij hoeven eigenlijk
niks.
Van “toenemende drukte en onveiligheid, en het steeds meer in elkaars
vaarwater komen van beroeps- en pleziervaart” is hier (Lauwersoog, oostelijk
wad, Delfzijl, overige kustwateren) helemaal geen sprake. Hier is de
beleving van: “Waar gaat het over?”.
Dit geldt mutatis mutandis, misschien nog wel sterker voor de echte
zeezeilers.
 
Het nut van een vaarbewijs in de praktijk is vrijwel 0. Ik ben een zeer
ervaren zeiler na ruim 45 jaar varen op IJsselmeer, Wadden, Noordzee,
Oostzee, en vroeger ook binnenwateren. En ik doe geen rare dingen, etc. Maar
ik heb geen vaarbewijs. Als ik soms even een zelden voorkomend detail
(lichten, etc.) niet weet, en ik vraag het aan iemand die al lang een
vaarbewijs heeft, dan heeft die dat evenmin paraat. En er varen ook klungels
rond, mèt vaarbewijs. Zo werkt dat vaarbewijs niet.
 
Hoe stelt u zich concreet de werking voor van het door u bepleite kenteken-
en registratiesysteem als iemand ergens in het zeegat, of op het verlaten
wad iets doet wat bekeurd zou moeten worden (kan me daar toch al weinig bij
voorstellen overigens)? Wat heb je dan in die situatie aan die “grote stap
in de goede richting.?
 
Al met al doe ik een heel dringend beroep op de partij, om nu niet weer te
doen, wat regeringscommissaris Tjeenk Willink ooit typeerde met : “Den Haag
regeert een wereld die niet bestaat”. 
In elk geval zijn uw overwegingen niet herkenbaar in de vaarwereld van
wadvaarders en zeezeilers.
 
En tot slot: hoe brengt de PvdA het effect van de lastenverhoging in beeld
op de draagkracht van dat (niet geringe) deel van de vaarders met een matig
inkomen, die het nu toch al extra moeilijk hebben om het hoofd boven water
te houden?
 
Groeten,
 
LJ Knol
 
 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Publieksvoorlichting PvdA [mailto:pvda_voorlichting op tweedekamer.nl] 
Verzonden: dinsdag 10 februari 2009 17:02
Aan: LJ Knol
Onderwerp: Re: Vraag aan de PvdA
 
Geachte heer Knol,
 
 
Hartelijk dank voor uw bericht.
 
Voor de PvdA is het van belang dat Nederland als watersportland er alles aan
doet om de watersport te behouden en te stimuleren. Een fonds dat speciaal
voor dat doel wordt gevormd kan daaraan bijdragen. Voor de zomer komt het
kabinet met een reactie op het advies van de Taskforce Recreatietoervaart,
de Commissie Gabor. Daar zijn wij erg benieuwd naar. 
Die reactie zullen wij beoordelen op wenselijkheid van de heffing, de
voordelen voor de watersportrecreant, vereenvoudiging van de huidige
heffings- en vergunningssystemen, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.
Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd.
 
De PvdA hecht veel waarde aan veiligheid op het water. Het wordt steeds
drukker op het water en het wordt steeds onveiliger, omdat de beroepsvaart
en de pleziervaart steeds in elkaars vaarwater komen. Dat heeft veel
gevaarlijke situaties tot gevolg. Van verschillende kanten wordt geroepen om
het klein vaarbewijs verplicht te stellen voor een veel grotere groep
plezierjachten. Zo ver is het wat de PvdA betreft nog lang niet. 
De handhaving op en om het water is op dit moment wel een probleem. Er kan
alleen door staande houding worden bekeurd en ingrijpen vanaf het land is
dus niet mogelijk. De realisatie van een kentekenaansprakelijkheid en een
registratiesysteem zou een grote stap in de goede richting zijn. Dit is in
onze ogen geen opstap naar een vaarbelasting.
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
 Afdeling Voorlichting PvdA
 
 
Datum verzending : 01-28-2009 16:19
 
Naam : LJ Knol
  
Onderwerp : Vaarbelasting
 
Vraag : Graag verneem ik het standpunt van mijn PvdA over voor of tegen
vaarbelasting.
Alsmede de reactie op mijn hiernavolgende beschouwing. En realiseert de Pvd
A zich, dat, itt het dominante beeld, veel bootjesbezitters met zeer veel
geploeter hun bootje ook financiëel net boven water kunnen houden?
 
Wat ik tot nog toe compleet mis in de argumentatie, is:
 
1. Wat is er de logica van om allerlei sport en recreatie (en cultuur, etc.)
te subsidiëren, en waarop stoelt dan de vanzelfsprekendheid, dat de
watersport zelf ineens min of meer kostendekkend zou moeten zijn? Terwijl
het een gezonde en een minst storende vrijetijds-bezigheid is?! 
 
2. Als hier dan tóch het (wat mij betreft discutabele) profijtbeginsel van
toepassing is, waarom moeten bijvoorbeeld Wadvaarders in Lauwersoog, die
behalve de sluis vrijwel geen "voorzieningen" gebruiken, en ook vrijwel geen
voorzieningen, die er niet tòch al moeten zijn voor de beroepsvaart
(betonning bijvoorbeeld?), dan evenveel betalen als mensen die doorlopend
over binnenvaarwegen tuffen, met duizend bruggen en sluizen, die steeds open
moeten? Die bruggen moeten trouwens dicht voor de auto's en die betalen daar
al voor (dat zijn wij ook).
Als al die toezichthouders (van Staatsbosbeheer, etc.) ook "een voorziening"
zijn, schaf die dan maar af, wat mij betreft, en laat ons met rust. 
 
En voor jachthavens betalen wij al flink. Ik als wadvaarder hoef helemaal
niet al die "verbeteringen" waar men het steeds over heeft. Welke zijn dat
dan? En als ik dan toch een keer over binnenwater vaar vind ik het
rechtvaardiger per gebruik het nodige in het klompje te doen, dan een veel
groter bedrag, dat niet in verhouding staat tot dat gebruik (dit dus in
tegenstelling tot dat profijtbeginsel).
 
Zolang op deze twee principiële punten geen helder en overtuigend antwoord
komt vind ik dat wij en ook het Watersportverbond nog lang niet toe zijn aan
praktische discussies over de uitvoering, registratie, inning, besteding,
etc.
Voor je het weet zijn onze vertegenwoordigers, net als met het onzinnige
lozingsverbod, weer akkoord met iets waar we alleen maar schade van hebben.
 
Maar misschien zie ik iets over het hoofd.
 
Groeten,
 
Luuk Knol
 
 
 
 
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: http://sigmund.vandervlis.nl/pipermail/garnalennet/attachments/20090211/435db13c/attachment.htm 


Meer informatie over de Garnalennet maillijst