[Garnalennet] Vaarbelasting, c.a., argumenten en discussie met PvdA

Els Knol-Licht elsknollicht op telfort.nl
Wo Feb 11 13:41:41 CET 2009


Het Garnalennet werkt niet met bijlagen

e

 

  _____  

Van: garnalennet-bounces op lauwerszee.nl
[mailto:garnalennet-bounces op lauwerszee.nl] Namens Luuk Knol
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 13:38
Aan: garnalennet op lauwerszee.nl
Onderwerp: [Garnalennet] Vaarbelasting, c.a., argumenten en
discussie met PvdA

 

Ik kan mij voorstellen, dat meerdere leden wel betrokken
willen zijn bij de discussie over vaarbelasting,
registratie, vaarbewijs, etc.

Hierbij tkn. dan een stukje, dat ik ook aan het
Watersportverbond heb voorgelegd.

Groeten,

 

Luuk Knol

 

  _____  

Van: Luuk Knol [mailto:luuk.knol op telfort.nl] 
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 13:29
Aan: 'info op watersportverbond.nl'
Onderwerp: tav afd. Belangenbehartiging

 

Aan het Watersportverbond:

Hierbij tkn een stuk discussie met de PvdA over
vaarbelasting.

Ik meen, als lid van het Watersportverbond, er op te kunnen
rekenen, dat het verbond de argumenten, zoals bijvoorbeeld
hieronder weergegeven in mijn emails, serieus laat meewegen,
en inbrengt in het overleg met de overheid?

 

Graag verneem ik uw reactie,

 

Vriendelijke groeten,

 

LJ Knol,

 

lid Watersportvereniging Lauwerszee

 

luuk.knol op tiscali.nl

 

 

 

 

Van: Luuk Knol [mailto:luuk.knol op telfort.nl] 
Verzonden: woensdag 11 februari 2009 12:51
Aan: 'Publieksvoorlichting PvdA'
CC: Els (elsknollicht op tiscali.nl)
Onderwerp: RE: Vraag aan de PvdA

 

Dank voor antwoord.

 

Maar u gaat niet in op mijn beschouwing, met aspecten die
bij veel watersporters leven.

 

Nomaals, er zijn veel soorten watersport. Voor wadvaaders
zoals wij, is niet herkenbaar wat u zegt. Aan wàt van ons
varen moet dat fonds concreet bijdragen? Welk voordeel
krijgen wij? Wat missen wij? Wij hoeven eigenlijk niks.

Van “toenemende drukte en onveiligheid, en het steeds meer
in elkaars vaarwater komen van beroeps- en pleziervaart” is
hier (Lauwersoog, oostelijk wad, Delfzijl, overige
kustwateren) helemaal geen sprake. Hier is de beleving van:
“Waar gaat het over?”.

Dit geldt mutatis mutandis, misschien nog wel sterker voor
de echte zeezeilers.

 

Het nut van een vaarbewijs in de praktijk is vrijwel 0. Ik
ben een zeer ervaren zeiler na ruim 45 jaar varen op
IJsselmeer, Wadden, Noordzee, Oostzee, en vroeger ook
binnenwateren. En ik doe geen rare dingen, etc. Maar ik heb
geen vaarbewijs. Als ik soms even een zelden voorkomend
detail (lichten, etc.) niet weet, en ik vraag het aan iemand
die al lang een vaarbewijs heeft, dan heeft die dat evenmin
paraat. En er varen ook klungels rond, mèt vaarbewijs. Zo
werkt dat vaarbewijs niet.

 

Hoe stelt u zich concreet de werking voor van het door u
bepleite kenteken- en registratiesysteem als iemand ergens
in het zeegat, of op het verlaten wad iets doet wat bekeurd
zou moeten worden (kan me daar toch al weinig bij
voorstellen overigens)? Wat heb je dan in die situatie aan
die “grote stap in de goede richting.?

 

Al met al doe ik een heel dringend beroep op de partij, om
nu niet weer te doen, wat regeringscommissaris Tjeenk
Willink ooit typeerde met : “Den Haag regeert een wereld die
niet bestaat”. 

In elk geval zijn uw overwegingen niet herkenbaar in de
vaarwereld van wadvaarders en zeezeilers.

 

En tot slot: hoe brengt de PvdA het effect van de
lastenverhoging in beeld op de draagkracht van dat (niet
geringe) deel van de vaarders met een matig inkomen, die het
nu toch al extra moeilijk hebben om het hoofd boven water te
houden?

 

Groeten,

 

LJ Knol

 

 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Publieksvoorlichting PvdA
[mailto:pvda_voorlichting op tweedekamer.nl] 
Verzonden: dinsdag 10 februari 2009 17:02
Aan: LJ Knol
Onderwerp: Re: Vraag aan de PvdA

 

Geachte heer Knol,

 

 

Hartelijk dank voor uw bericht.

 

Voor de PvdA is het van belang dat Nederland als
watersportland er alles aan doet om de watersport te
behouden en te stimuleren. Een fonds dat speciaal voor dat
doel wordt gevormd kan daaraan bijdragen. Voor de zomer komt
het kabinet met een reactie op het advies van de Taskforce
Recreatietoervaart, de Commissie Gabor. Daar zijn wij erg
benieuwd naar. 

Die reactie zullen wij beoordelen op wenselijkheid van de
heffing, de voordelen voor de watersportrecreant,
vereenvoudiging van de huidige heffings- en
vergunningssystemen, de uitvoerbaarheid en de
handhaafbaarheid. Het laatste woord is er nog lang niet over
gezegd.

 

De PvdA hecht veel waarde aan veiligheid op het water. Het
wordt steeds drukker op het water en het wordt steeds
onveiliger, omdat de beroepsvaart en de pleziervaart steeds
in elkaars vaarwater komen. Dat heeft veel gevaarlijke
situaties tot gevolg. Van verschillende kanten wordt
geroepen om het klein vaarbewijs verplicht te stellen voor
een veel grotere groep plezierjachten. Zo ver is het wat de
PvdA betreft nog lang niet. 

De handhaving op en om het water is op dit moment wel een
probleem. Er kan alleen door staande houding worden bekeurd
en ingrijpen vanaf het land is dus niet mogelijk. De
realisatie van een kentekenaansprakelijkheid en een
registratiesysteem zou een grote stap in de goede richting
zijn. Dit is in onze ogen geen opstap naar een
vaarbelasting.

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 Afdeling Voorlichting PvdA

 

 

Datum verzending : 01-28-2009 16:19

 

Naam : LJ Knol

  

Onderwerp : Vaarbelasting

 

Vraag : Graag verneem ik het standpunt van mijn PvdA over
voor of tegen vaarbelasting.

Alsmede de reactie op mijn hiernavolgende beschouwing. En
realiseert de Pvd A zich, dat, itt het dominante beeld, veel
bootjesbezitters met zeer veel geploeter hun bootje ook
financiëel net boven water kunnen houden?

 

Wat ik tot nog toe compleet mis in de argumentatie, is:

 

1. Wat is er de logica van om allerlei sport en recreatie
(en cultuur, etc.) te subsidiëren, en waarop stoelt dan de
vanzelfsprekendheid, dat de watersport zelf ineens min of
meer kostendekkend zou moeten zijn? Terwijl het een gezonde
en een minst storende vrijetijds-bezigheid is?! 

 

2. Als hier dan tóch het (wat mij betreft discutabele)
profijtbeginsel van toepassing is, waarom moeten
bijvoorbeeld Wadvaarders in Lauwersoog, die behalve de sluis
vrijwel geen "voorzieningen" gebruiken, en ook vrijwel geen
voorzieningen, die er niet tòch al moeten zijn voor de
beroepsvaart (betonning bijvoorbeeld?), dan evenveel betalen
als mensen die doorlopend over binnenvaarwegen tuffen, met
duizend bruggen en sluizen, die steeds open moeten? Die
bruggen moeten trouwens dicht voor de auto's en die betalen
daar al voor (dat zijn wij ook).

Als al die toezichthouders (van Staatsbosbeheer, etc.) ook
"een voorziening" zijn, schaf die dan maar af, wat mij
betreft, en laat ons met rust. 

 

En voor jachthavens betalen wij al flink. Ik als wadvaarder
hoef helemaal niet al die "verbeteringen" waar men het
steeds over heeft. Welke zijn dat dan? En als ik dan toch
een keer over binnenwater vaar vind ik het rechtvaardiger
per gebruik het nodige in het klompje te doen, dan een veel
groter bedrag, dat niet in verhouding staat tot dat gebruik
(dit dus in tegenstelling tot dat profijtbeginsel).

 

Zolang op deze twee principiële punten geen helder en
overtuigend antwoord komt vind ik dat wij en ook het
Watersportverbond nog lang niet toe zijn aan praktische
discussies over de uitvoering, registratie, inning,
besteding, etc.

Voor je het weet zijn onze vertegenwoordigers, net als met
het onzinnige lozingsverbod, weer akkoord met iets waar we
alleen maar schade van hebben.

 

Maar misschien zie ik iets over het hoofd.

 

Groeten,

 

Luuk Knol

 

 

 

 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: http://sigmund.vandervlis.nl/pipermail/garnalennet/attachments/20090211/fc94ad08/attachment-0001.htm 


Meer informatie over de Garnalennet maillijst