[Garnalennet] perikelen Esonborg

Luuk Knol luuk.knol op telfort.nl
Do Nov 18 23:21:49 CET 2010


De praktijk (bv. van binnen naar buiten) is nu dat er vaak al jachten
wachten voordat de Esonborg zich meldt, cq. voor de sluis ligt. En dat
vervolgens de Esonborg eerst binnengelaten, en (deels) onder de brug gelegd
wordt. Vaak echter wel met het gevolg, dat een aantal eerder aangekomen
wachtende jachten er niet meer bij kan. Zodat feitelijk de Esonborg
eenvoudig voorrang krijgt, ten koste van jachten die dan pas een schutting
later kunnen. En soms kan dat het vaarplan ivm. het getij danig
bemoeilijken, vooral als je daardoor dan ook nog in de spertijd valt.
 
Aan die feitelijke voorrang verandert door de gemaakte afspraken niks
volgens mij. Esonborg heeft dus in feite wl voorschutting.
 
Over wel/niet melden met de marifoon door jachten: wil het sluispersoneel
dat nu wel of niet? En welk effekt heeft dat dan? Wordt je dan in de rij
gezet, evtl. ook voor de Esonborg of andere beroepsvaart?
Anders verandert het weinig aan de gang van zaken.
 
Luk Knol
 
 
  _____  

Van: garnalennet-bounces op lauwerszee.nl
[mailto:garnalennet-bounces op lauwerszee.nl] Namens janny gerard du bois
Verzonden: donderdag 18 november 2010 23:00
Aan: Garnalennet op lauwerszee.nl
Onderwerp: [Garnalennet] perikelen Esonborg
 
Geen voorschutting voor Esonborg bij sluis Lauwersoog.
De laatste jaren is er veel ergernis rond het schutten van de Esonborg, die
een toeristische "dienst" tussen Esonstad bij Oostmahorn en Schiermonnikoog
onderhoudt. Er is veel onduidelijkheid over de voorrang bij het schutten.
Krijgt het schip nu wel of niet voorrang.
Volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) heeft de Esonborg, net als
andere grote schepen, geen recht op voorschutting. De bevoegde autoriteit,
in dit geval de Provincie Groningen zou dit eventueel kunnen verlenen op
grond van art.628 b.
Rederij Wagenborg, die ook de veerdienst vanuit de buitenhaven van
Lauwersoog naar Schiermonnikoog onderhoudt heeft hiervoor en verzoek
ingediend.
De provincie heeft het verzoek afgewezen, met name omdat het een precedent
zou scheppen voor andere rondvaartboten, charterschepen etc. Landelijk is
er om dezelfde redenen ook geen recht van voorschutting aan grote schepen
verleend.  Uitgezonderd brandweer politie etc. Hierop is de rederij in
verweer gekomen bij de rechtbank. 
De rechter heeft geen uitspraak gedaan en de partijen geadviseerd om
gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dat overleg is inmiddels geweest en
ook daaruit is voortgekomen dat er geen voorschutting toegepast gaat worden.
Volgens de bestaande regelgeving (art 6.28  BPR lid 5) moet de
sluisbedienaar de schepen schutten in volgorde van aankomst, waarbij grote
schepen binnen n schutting voorrang hebben op een klein schip. Dat heeft
te maken met een zo optimaal mogelijke benutting van de sluiskolk.
Omdat er over deze sluis ook nog eens een ophaalbrug ligt is het passen en
meten met schepen die wel of niet onder de gesloten brug door kunnen varen,
of er kunnen liggen bij het schutten.
Na overleg met Wagenborg  is er op basis van het hierboven genoemde artikel
nu een dienstinstructie voor de sluis gemaakt. Afspraak is o.a. dat de
Esonborg half onder de brug kan liggen.
Bovendien is er vanaf 9 januari 2011 nu 's winters ook zondagsbediening van
9.00 uur tot 17.00 uur. (alleen op winter-zondagen bediening op afstand via
Oostersluis in Groningen) voor alle schepen, dus ook jachten.
De rederij heeft daarop de lopende procedure bij de rechtbank ingetrokken.
 
Wat betekent deze uitspraak nu voor watersporters?
Het is geven en nemen van beide kanten. Ben je in het bezit van marifoon is
het goed om uit te luisteren en/of  je te melden, hoewel dat bij grote
drukte wel weer een extra belasting voor de sluisbedienaar is. Grote schepen
melden zich in ieder geval. Goed  aansluiten bij de al wachtende schepen,
zodat de sluisbedienaar overzicht heeft. Niet voordringen!
We hebben de provincie gevraagd ook nog eens goed naar voldoende
wachtmogelijkheden te kijken. Daar wordt al aan gewerkt. Zo mogelijk ook een
geleideremming, drijvende steigers aan de buitenkant etc.
Verder is het verstandig om in het drukke seizoen buiten de piektijden (dit
is meestal rond hoogwater) te schutten. Je zou kunnen wachten in de
passantenhaven. Houd ook rekening met de spertijden van de brug: plm. 20
minuten voor de afvaart van de veerboot, blijft de brug immers gesloten. 
Vergroting van de sluis of een nieuwe sluis zit er voorlopig nog niet in
omdat in verband met de verwachte stijging van de zeespiegel veel meer
maatregelen genomen moeten worden. In ieder geval komt er een groot gemaal,
zal de zeekering verhoogd moeten worden en hopelijk in combinatie daarmee
een nieuwe of  vergrootte sluis. Vergroten van de sluis op dezelfde plaats
betekent een zeer langdurige scheepvaartstremming en dat is in feite niet
mogelijk.
 
Groeten, Janny du Bois
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://sigmund.vandervlis.nl/pipermail/garnalennet/attachments/20101118/275adaec/attachment-0001.htm>


Meer informatie over de Garnalennet maillijst